Reklamna grAFIKA

Brendiranje izloga i svake vrste raklamnog materijala.
Dizajn , štampa i apliciranje.